Политика за поверителност

Неприкосновеността на Вашата лична информация е много важна за нас. Във връзка с това,  ние разработихме тази политика, за да можете да разберете как събираме, използваме, споделяме и разкриваме личната информация. Това е нашата политика за поверителност.

Този сайт използва “cookies” за да можем да осигурим по-доброто му функциониране. “Сookies” са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, които позволяват на сайта да работи правилно. Ако искате да промените тези настройки натиснете тук.

Преди или по време на събирането на лична информация ние определяме целите, за които се събира.
Събираме и използваме лична информация единствено за изпълнение на определените от нас цели, както и за други съвместими цели, освен ако не сме получили съгласието на съответното физическо лице или съгласно изискванията на закона.

Ние запазваме личната информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.
Събираме лична информация със законни и честни средства и където е необходимо, със знанието или съгласието на засегнатото лице.

Личните данни трябва да бъдат свързани с целите, за които следва да се използват и доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални.

Ние защитаваме личната информация срещу загуба или кражба, както и срещу неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.

Ние предоставяме на нашите клиенти информацията за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.

Ние сме ангажирани с провеждане на нашата дейност в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация се опазва и поддържа.

Винаги може да се свържете с нас

X

Вашият мейл беше добавен в списъка за автоматични известия.

НАШЕТО ПОРТФОЛИО